Taggondozási és Tagfelvételi Fórum

A Taggondozás, tagfelvételi fórum célja, hogy az Egyesület értékrendszerének megfelelő tagokat vegyen fel, valamint hogy a tagok az egyesületi tagságból a maximális értéket legyenek képesek kivenni, és betenni. Így céljuk, hogy a jelentkező tagok az Egyesület életét, jövőképét, értékeit, munkáját, feladatait, komolyságát képesek legyenek megtapasztalni. Biztosítják, hogy az Egyesületbe olyan tagok nyernek felvételt, akik aktív konstruktív közreműködésükkel maximálisan segítik az egyesület, célkitűzéseinek elérésében, valamint, hogy az egyesületi tagfelvétel egy átlátható, az elnökség számára irányítható, hatékony, minimális adminisztrációval járó eljárás legyen.

tovább a cikkekhez

PR Fórum

Az Egyesület deklarált céljai, hogy a hazai társadalom megismerkedjen a családi vállalat fogalmával, hogy üzeneteink eljussanak a lehetséges tagjainkhoz és partnereinkhez. Az Egyesület olyan minősítő szervezet kíván lenni, melynek tagsága és partneri köre büszkén viseli címét. Ennek érdekében az Egyesület aktív kommunikációs munkát folytat: tájékoztatja a hazai és nemzetközi sajtót, közvetít a tagok és a sajtó között, szükség esetén pedig reagál az eseményekre. Az egységes és világos kommunikáció érdekében a sajtókapcsolatokat ebben a fórumban központosítottuk

tovább a cikkekhez

Szakpolitikai Fórum

A Szakpolitikai fórum híd kíván lenni az FBN-H és a törvényhozás, valamint a kormányzat között. E fórum feladatául tűzte ki, hogy szervezi és képviseli az Egyesületet abban a törekvésében, hogy Magyarországon és a környező országok alkotta régióban megteremtse a kedvező jogszabályi és gazdasági környezetet ahhoz, hogy a Családi Vállalkozások zökkenőmentesen túljussanak a hamarosan bekövetkező generációváltáson, elfoglalhassák méltó helyüket a támogatandó, generációkon átívelő hosszú távú befektetések között, a hazai gyökerű családi vállalkozások külföldön is sikeresek lehessenek.

tovább a cikkekhez

NextGen Fórum

A NxG fórum célja, hogy támogassa az utódlás – öröklés kérdéseinek felelős, célszerű, hatékony átgondolását, tapasztalatcseréit a következő generáció tagjai között. 18 és 44 év közötti fiatal felnőttek társasága, akik küzdenek a lehetőséggel, a felelősséggel, hogy a családi vállalataik körül milyen pozíciót érdemes, lehet, vagy kell elfoglalniuk. Fiatalokról lévén szó a találkozók jórészt kötetlen keretek közt folynak, bulis hangulatban, egymással beszélgetve, egy-egy központi témát röviden felvetve.

tovább a cikkekhez

Női Fórum

Vállalásunk, hogy egy maradandó, családivállalati fejlődési értékeket képviselő érdek és érték szervezetet hozzunk létre. Ez a fórum ránk, Nőkre van szabva, támogatja személyiségfejlődésünket, munkánkat és életünket, összefogja és segíti a tagjait. Mindenkori feladatunk, hogy a Női fórum tagjaként, egymás segítőjeként, családjaink nagy büszkeségére, helytálljunk a nagyvilágbanmint nők, társak, anyák és vezetők.

tovább a cikkekhez

Vagyontervezés Fórum

A Fórum célja, hogy a tagok számára releváns, a vagyonnal kapcsolatos jogi, strukturális, pénzügyi és befektetési problémákat tudatosítsa, a tudásbázist tömör formában átadja. Módszerünk hazai és nemzetközi „legjobb gyakorlat”-ot mutatja be, úgy hogy elősegíti a tagok közötti az információ és tapasztalatátadást. A Fórum nem kíván foglalkozni termékek és szolgáltatások direkt bemutatásával. A Fórum elsődleges munkamódszere a fenti témákhoz kapcsolódó hazai és külföldi konkrét valós esetek témák szerinti sorozatokban történő bemutatása és megvitatása kéthavonta.

tovább a cikkekhez

Operacionalizálás Képzés

Fontos kérdés, hogy a családi vállalatban van-e utód, aki tovább viheti a szervezetet, de még fontosabb kérdés, hogy ez az utód alkalmas-e rá? Az Operacionalizálás Képzés a szervezet operatív átlátás technikáját adja át a résztvevőknek. 5 alkalmas képzés a Felelős Családi Vállalatokért Egyesület NextGenjeinek.

tovább a cikkekhez

Társszervezetek Fórum

Az együttműködés legfőbb célja, azon Családi Vállalkozások megismerése, akik, jelentős szerepet játszanak a GDP létrehozatalában, de méretüknél, illetve értékteremtő lehetőségüknél fogva nem tudnak egyedileg jelentős befolyással lenni a gazdaság döntéshozó szerveire. Az együttműködés során az információk továbbításával kölcsönösen segítséget tudunk nyújtani a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben, és problémák megoldásában.

tovább a cikkekhez

Visszacsatolás

Egy társadalmi egyesület működésének szilárd alapja a feltétlen bizalom, és tevékenységének átláthatósága. Egyesületünk Visszacsatolási fóruma időről-időre feltérképezi a tagság elégedettségét, véleményét az egyesület munkájáról, és javaslatokat gyűjt azzal kapcsolatban.

tovább a cikkekhez