A Családi Vállalkozások Európai Egyesülete (EFB) által támogatott jelentés célja, hogy átfogó információkat szerezzen és széles körű áttekintést adjon a családi vállalkozások nemzeti és közösségi intézkedésekről, valamint a pénzügyi szektor fejlesztéseiről alkotott nézeteiről, álláspontjáról és az azokkal szembeni elvárásairól. Az áttekintés segítségével következtetések vonhatók le az európai gazdaságban fontos szerepet betöltő családi vállalkozások sikerének kulcsát képező stratégiákat illetően.

Az EFB jelentés

A jelentés elkészítése során 20 európai ország családi vállalkozásainak 21 képviselőjét kérdezték meg. Mindannyian a Családi Vállalkozások Európai Egyesületének (EFB) tagjai. Kiválasztásuk célja az volt, hogy példaként szolgáljanak a székhelyük szerinti ország családi vállalkozásainak közösségére. A csoport előnye, hogy tagjai különböző családi vállalkozási formák - kisméretűtől a nagyméretűig - multi-dimenzionális ismereteit és tudását hozzák magukkal az EFB szövetség keretein belül folytatott tevékenységeiknek köszönhetően. Összeköttetéseik által a megkérdezettek pontosabb ismeretekkel szolgálhatnak az európai családi vállalkozások helyzetéről.

A tanulmányt a Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) készítette. A felmérés alapját az a 21 különálló interjú adja, amelyekre 2017. augusztus 3. és szeptember 11. között került sor.

A Családi Vállalkozások Európai Egyesülete (EFB) az Unió azon nemzeti szervezeteinek szövetsége, amelyek nagy múltra visszatekintő családi vállalkozásokat képviselnek, ideértve a kis-, közép- és nagyvállalatokat is. A szervezetet 1997-ben hozták létre. Az EFB célja olyan politikák támogatása, melyek figyelembe veszik, hogy a családi vállalkozások milyen jelentős mértékben járulnak hozzá az európai gazdasághoz, és egyenlő feltételeket teremtenek számukra az egyéb típusú vállalatokhoz viszonyítva.

 

A családi vállalkozások hatása Európában

  • Több mint 14 millió családi vállalkozás van az Európai Unióban.
  • Több mint 60 millió munkahelyet teremtenek a magánszférában.
  • A GDP közel 50%-át adják.

Lendületben Európáért

Európában a családi vállalkozások kiemelt szerepet játszanak a gazdaságban. A vállalatok ezen különleges kategóriája az európai magánfoglalkoztatás jelentős részét - átlagosan a teljes munkahelyszám 40-50%-át teszi ki. A vállalkozási kultúra természetes bölcsőjeként a családi vállalkozások az európai vállalkozók következő generációját nevelik ki. Miben látják az európai családi vállalkozások jövőbeli kihívásaikat és mit kérnek a politikusoktól és a pénzügyi szektortól? A jelentés célja ezen kérdések megválaszolása, valamint a családi vállalkozási kultúra egyéb aspektusainak megvilágítása, például annak, hogy mennyire fontos, hogy a családi vállalkozások maguk is felismerjék saját szerepüket. A 20 európai ország családi vállalkozásainak 21 képviselője érdekes betekintést adott a több generációból álló vállalatvezetésbe és az ehhez kapcsolódó aktuális és jövőbeli feladatokba.

Jesus Casado Navarro-Rubio

főtitkár

Az Európai Családi Vállalkozások AEIE (Európai Gazdasági Egyesülés)

A családi vállalkozások az európai gazdaság gerincét alkotják. Az európai befektetés és munkahely-teremtés iránti folyamatos elköteleződésük a válság időszaka alatt is megmutatkozott. A válság ideje alatt a családi vállalkozások sok gazdaságot támasztottak fel. A politikai instabilitás ezen pillanataiban a családi vállalkozások stabilizáló erőként működnek.

A családi vállalkozások további növekedéséhez olyan döntéshozókra van szükség, akik támogatják a már működő családi vállalkozásokat. Olyan intézkedésekre van szükség, amik népszerűsítik a magánbefektetéseket, valamint a hosszú távú ún. türelmes tőkét részesítik előnyben. A döntéshozóknak fel kell ismerniük, hogy a már működő vállalatok, különösen a családi vállalkozások nagy növekedési potenciállal bírnak az Európai Unióban.

A családi vállalkozásoknak ki kell állniuk az igazuk és tények mellett: el kell mondaniuk, hogy értékeik, hosszú távú elképzeléseik, helyi és regionális elköteleződéseik, valamint a fenntartható felelősségteljes növekedés iránti elkötelezettségük azok, amik hajtják az unió gazdaságait.

A családi vállalkozások Európa-szerte megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy eredményesen felvegyék a harcot az aktuális és a jövőbeli kihívásokkal. Értékeikre támaszkodnak, rugalmasak és innovatívak, és mindenekelőtt sikeresek. A generációkon átívelő gondolkodás kiváló szakértői, büszkék függetlenségükre és sajátos jellemzőikre. Nyitottak a fejlesztések irányába, és magabiztosan használják ki az innováció kínálta előnyöket.

Az európai változások és a változó politikai és gazdasági keretfeltételek új kihívásokat fognak teremteni e sikeres üzleti modell számára. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a családi vállalkozások higgadtan fogják kezelni ezeket.

 

Példa a jövő számára

Mire van szükségük a családi vállalkozásoknak politikai és pénzügyi téren?

A tanulmány egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az európai családi vállalkozások jól körülhatárolható elképzelésekkel rendelkeznek arról, mire van szükségük a politika és a pénzügyi szektor részéről, hogy hosszú távon sikeresek lehessenek.

 

Nagyobb megbízhatóság, kevesebb bürokrácia

A politikában elvárásaik mindenekelőtt a lehető legmegbízhatóbb munkakörnyezet megteremtésére és fenntartására összpontosítanak: ésszerű adózási szabályok és öröklési adó, ami nemcsak néhány országban, hanem egész Európában is előnyös lenne. A bürokráciát csökkenteni kell, kevésbé bonyolult szabályozásra van szükség, ami legalábbis állandó legyen, és ne változzon gyorsan - ezt több interjúalany is kiemelte. A családi vállalkozásoknak egy sor szigorú szabályozással kell megküzdeniük, amelyekre akadályként vagy igazságtalanságként tekintenek. Különösen a német és francia megkérdezettek vágynak nagyobb egyenlőségre, valamint kérik a költségvetési politikák terén más piacokhoz viszonyított hátrányok csökkentését. „A családi vállalkozások egyszerűbb és stabilabb működésére van szükség: jobb költségvetési szabályozással, alacsonyabb munkaerő költségekkel és a vagyontárgyakra kivetett ún. szolidáris adó, az ISF reformjával. Mindent összevetve, más európai piacokhoz képest Franciaország jelentősen hátrányos helyzetbe hozza a családi vállalkozásokat.” (Alexandre Montay, Franciaország)

 

Mély ismeretek a pénz szerepén túl

A legtöbb megkérdezett egyetértett abban, hogy nem elég, ha a pénzügyi partnerek megelégednek a családi vállalkozás számadatainak ismeretével, hanem tisztában kell lenniük az üzleti modellel és a stratégiával is. Csak azok a bankok nyerhetik el a családi vállalkozások bizalmát, amelyek ismerik ezeket a speciális vállalati jellemzőket.

 

Amit a családi vállalkozások igényelnek és nagyra értékelnek: ha egyenlő félként kezelik őket

A legtöbb válaszadó nyitott az olyan bankokra, akik egyenlő félként tekintenek rájuk, valamint szakértőként megosztják az exporttevékenységgel, nemzetköziesedéssel, valamint a pénzügyi és üzleti modellekkel kapcsolatos ismereteiket, valamint új lehetőségeknek utat nyitó kapcsolatokat alakítanak ki. Különösen a nemzetköziesedés folyamata igényel speciális szakismeretet. Az export-orientált országok, mint például az Egyesült Királyság, Finnország, valamint Lengyelország nagyra értékelik a banki tanácsadást.

„Ez azt jelenti, hogy ne vakon és terv nélkül közelítsük meg a dolgokat. Alapvetően ez segítene a készségek fejlesztésében, és a családi tudásbázis hiányosságainak áthidalásában.” (Mario Duca, Málta)

Hosszú távú vállalati stratégiák - a családi vállalkozások egyedülálló jellemzői?

Általánosságban a megkérdezettek a következő képet alkották a családi vállalkozásokról versenykörnyezetükben:

A válság idején nagyobb stabilitás

A legtöbb családi vállalkozás - különösen a nyugat-európaiak - úgy gondolja, hogy a családi vállalkozások ellenállóbbak a válsággal szemben az alábbi okok miatt:

  • hatékony menedzsment, abban az értelemben, hogy a döntéshozatal gyors, és a vállalatok rugalmasabban tudnak reagálni,
  • teljesítményen és bizalmon alapuló vállalati kultúra
  • vállalkozói és pénzügyi függetlenségre való törekvés.

„A gazdasági válság idején a családi vállalkozások jobban boldogultak, mint a többi gazdasági szereplő. Nem szenvedték meg úgy a válságot, és sikerült kimászniuk belőle. Emiatt általánosságban véve elég jó formában vannak.” (Fiona Graham, Egyesült Királyság)

A vállalkozáshoz vállalkozói szemlélet szükséges

Az új trendek, mint például a digitalizáció és az ehhez szükséges szakértelemmel rendelkező személyzet felkutatása új kihívásokat állít az európai családi vállalkozások elé.

A német és spanyol megkérdezettek azonnali szükségét érzik a változtatásnak: ugyanakkor a nagyobb és nemzetközi orientáltságú családi vállalkozások proaktívan közelítik meg a kérdést.

„A vállalatokat nagyjából két csoportra lehet osztani: a nemzeti piacokra összpontosító vállalatok inkább törekszenek egyfajta status quo stratégia kialakítására, mint a többiek. Azonban a nagyobb vagy nemzetközi vállalatoknál nagyon proaktív és kreatív folyamatot figyelhetünk meg.”

(Daniel Mitrenga, Németország)

Amikor az innovációk felhasználásának módjáról kérdezték az európai családi vállalkozásokat, válaszaik alapján kiderült, hogy érdekes stratégiát követnek. A legtöbb megkérdezett szerint azok számára, akik vállalkozóként tekintenek magukra, és hisznek abban, hogy az adott iparágban komplex tudással rendelkeznek az ún. csináld magad stratégia a legtermészetesebb megközelítés.

A felvásárlás vagy együttműködés is az innováció kezelés elterjedt módszerei közé tartoznak. A két lehetőség relevanciáját az adja, hogy az új ötletek fejlesztése és alkalmazása nem veszélyeztetheti a hagyományos, stabil szervezetet és mindenekelőtt a családi vállalkozás fő üzletágát. A családi vállalkozások szívesen működnek együtt más családi vállalkozásokkal.

„Azt mondják: Vállalati kultúránk túlságosan megváltozott és ez korlátozza az innovációt. Ezért inkább vennék egy start-up céget, mint fejlesztenék valami újat a saját vállalatomban. Egy másik vállalattól ezt hallottam: Nem akarjuk veszélybe sodorni fő üzletágunkat, ezért egy befektetési részleget hoztunk létre, ami más start-up cégekbe invesztál.”

(Albert Jan Thomassen, Hollandia)

A jövő biztosítása - a generációk közötti sikeres átadás létfontosságú

Európa-szerte több megkérdezett szerint az utód részére való sikeres átadás előkészítése összetett feladatot jelent. A generációk közötti átadás legnagyobb nehézsége, hogy előzetes tervezést és érdekfelmérést igényel a családon és a következő generáción belül.

Történelmi okok miatt a kelet-európai országok még nem alakították ki családi vállalkozásokkal kapcsolatos hagyományaikat. A kommunista korszak lezárultával és a privatizációt követően a családi vállalkozásokat az első vagy második generációk birtokolják. A megkérdezettek úgy nyilatkoztak, inkább aggódva adják át vállalkozásaikat a következő generációnak.

„Sokszor nem családi vállalkozásként határozzák meg magukat. Amikor az alapító eléri a 60 éves kort vagy magasabbat, gondolkozni kezd az üzlet jövőjéről, és rájön, hogy gyermekeit esetleg nem is érdekli a vállalkozás átvétele. Nagyon fontos, hogy megfontolt döntést hozzanak, és továbbra is családi vállalkozásként működjenek.” (Urmas Isok, Észtország)

Emellett több megkérdezett szerint az öröklési adók nem egységes kezelése Európa-szerte a tisztességes verseny akadályát képezi.

A családi vállalkozások és speciális finanszírozási kultúrájuk

A megkérdezettek megerősítették, hogy az európai családi vállalkozások inkább a saját pénzükkel szeretnek dolgozni, mivel ezzel pénzügyileg függetlenné válnak. Idegenkednek a külső tőkétől való függéstől, ami minden bizonnyal annak köszönhető, hogy az ilyen pénzügyi kapcsolatok nem egyeztethetőek össze a generációkon átívelő önképpel.

Az első választás: a vállalat saját vagyona

A családi vállalkozások többnyire saját vagyonukra alapoznak, ahelyett, hogy külső tőkében gondolkoznának, és vállalják a lassú növekedési rátákból adódó kockázatokat. Jövedelmüket többnyire befektetik. Csak akkor fordulnak külső forrásokhoz, például befektetési kölcsönökhöz, ha saját kasszájukból nem tudnak elegendő tőkét termelni. A jelenlegi alacsony kamatszint sem jelent ellenállhatatlan vonzerőt a legtöbb megkérdezett számára. Sőt, legtöbbjük szerint az alternatív pénzügyi modellek ismeretének hiánya az egyik fő oka a családi vállalkozások fennálló helyzetének. Kelet-Európában még súlyosabb ez a probléma.

„A családi vállalkozások számára segítség, ha hozzáférhetnek az elérhető pénzügyi lehetőségekről szóló ismeretekhez.” - „Az első generációnak nem állt rendelkezésére az üzleti iskola. Nem jártak egyetemre, hogy elsajátíthassák az üzletvezetés rejtelmeit. A kommunista rendszer idejében voltak diákok. Emiatt a tudáshiányra visszavezethetően kockázatnak tehetik ki vállalkozásaikat.” (Mihaela Harsan, Románia)

Sajáttőke-finanszírozás kizárólag az ideiglenes befektetések számára

Mivel a családi vállalkozások azt az elvet követik, hogy az irányításnak a családon belül kell maradnia, és hogy az üzleti fejlesztés a rövid távú hasznokra fókuszál, a magántőke-befektetőket szívesen látják ideiglenes befektetések céljából.

Ugyanakkor, mind a magántőke-befektetők, mind a bankok, amelyek hagyományos kölcsönt biztosítanak megkövetelik a vállalatoktól, hogy világos üzleti célokat és a átlátható vállalati szervezetet mutassanak fel - ez egy olyan elvárás, aminek nem mindig tudnak megfelelni. A sajáttőke-finanszírozás fegyelmezi a családi vállalkozásokat és fejleszti szervezetüket, ezáltal segítve őket abban, hogy egyre profibbá váljanak. A gyakorlatban a holland, spanyol és angol megkérdezettek látják ezeket a pozitív hatásokat.

„Olyan magántőke-befektetőt keresnek, aki hajlandó a család hosszú távú ambícióihoz igazodni - ilyet pedig nehéz találni. Nem olyasvalaki, aki három vagy négy éven belül szeretne pénzt kivenni, hanem valakit, aki hosszabb ideig is tud várni a pénzére. Erre már azt mondják: rendben, vágjunk bele a potenciális partnerrel” (Jesus Casado, Spanyolország)

Meghaladott kötvénykibocsátás és közösségi finanszírozás

A megkérdezettek többsége szerint kötvényeket ritkán használnak. A kötvények inkább a nagyobb vállalatok számára kínálnak pénzügyi lehetőségeket, de kevésbé előnyesek a kis- és középvállalatok számára. Ugyanakkor az elmúlt 4-5 évben egy új trend bontakozott ki, kiváltképp Franciaországban. Ez érvényesül például akkor, ha egy vállalat szeretné sokszínűsíteni vállalkozását.

A közösségi finanszírozás is ritkán fordul elő, de egyre inkább használatos a fiatal vállalkozók körében.

" Néhány esetben alkalmaztuk a saját tőke közösségi finanszírozását. Egyesítik a pénzt és a vezető-tulajdonost. Ezt csak az első generációs vállalkozók teszik.”

(Sven Hakan Borjesson, Svédország)

 

 

A fórumról

Friss hírek

A Polaris Kupa első nyertese az FBN-H!

A Párizs melletti Fontainableau-ben tartotta az FBN-I múlt héten az ügyvezető titkárok szokásos éves találkozóját. 30 ország egyesületéből közel 50-en vettek részt az eseményen, s mindenki nagy meglepetésére az FBN-H elhozta az elsőként átadott Polaris Kupát!

   
Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2019. Január 30., Szerda

Családi történetek: „Az izsáki homoktól a nemzetközi cégbirodalomig”

Tommal már tervezzük egy ideje, hogy útnak indulunk és végig látogatjuk egyesületi tagcsaládjainkat. Családlátogatásaink elsődleges célja, hogy jobban megismerjünk Titeket és lássuk, miben tudná Egyesületünk még jobban támogatni Családotokat. Másodlagos célunk pedig, hogy a többi taggal is jobban megismertessünk Benneteket tanulságos történeteitek megosztásával.

Első célállomásunk Jakabszállás volt, ahol nagy örömünkre hat családtag fogadott bennünket a H. Szabó Családból. Bár mindenki nagyon fáradt volt az esti órákban, mégis a humor és a nevetés végig kísérte egész beszélgetésünket.

 

Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2019. Január 11., Péntek

Beszámoló a 14. K&H Klubról (2018. november 28.)

Ékes Ákos (az Üzletfejlesztés vezetője) a november 28.-ai K&H Családi Vállalatok Klubján bevezetőjében beszélt a múlt héten átadott K&H Díjról és a nyertes pályázókról. Kiemelte, hogy idén a legtöbb pályázat a társadalmi felelősségvállalás kategóriában érkezett és a díjat jövőre is meghirdetik majd. A részletekért kattints ide

Örömmel vezette be a nap izgalmas és sokakat érintő témáját, melynek előzménye 4 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A K&H klubok indítását megelőzően ugyanis Ákos ellátogatott 10 családi céghez, akiket többek között a cégeladásról is faggatott és 10-ből 10-en azt válaszolták, szívesen eladnák a cégüket, ha a vevő számukra megfelelő árat kínálna.

Egyesületünket 9 család képviselte az eseményen. Képek itt.

 

Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2018. December 17., Hétfő