Nem véletlenül kerültek a családi vállalkozások az utóbbi években gazdasági szakemberek és szociológusok érdeklődésének homlokterébe. Míg Nyugat-Európában elsődlegesen a családi kézben lévő vállalkozások differenciált jogi szabályozására mutatkozik igény, addig a kelet-közép-európai családi vállalkozások még a generációváltás kihívásaival is szembesülnek. 

Forrás: www.vg.hu 2018.november 15. (Arató Balázs ügyvéd, egyetemi adjunktus)

 

 

Az Európai Unió nyugati tagállamaiban évtizedek, évszázadok alatt kikristályosodott minták teszik lehetővé a cégen belüli zökkenőmentes utódlást, a volt szocialista blokk országaiban azonban – történelmi okokból – mindennemű folytonosság hiányzik, és a generációváltás nem várt nehézségek elé állítja a rendszerváltás idején alakult családi vállalkozásokat.

A családi irányítás alatt álló cégek nem kis hányada esik áldozatul annak, hogy az első generációs vezető – tapasztalatok vagy előrelátás híján – nem vagy nem megfelelően gondoskodik az utódlásról. A vezető váratlan halála a hosszan elhúzódó hagyatéki eljárás miatt sokszor a családi vállalkozás megsemmisüléséhez vezet.

A sikertelen hazai generációváltások száma csökkenthető lenne, ha a visszavonulást fontolgató cégvezetők jól bevált nemzetközi példák alapján tehetnének szert a vállalkozás zökkenőmentes átörökítését segítő, hasznos ismeretekre.

Szomorú esetek világítanak rá, hogy az utódlás korántsem merül ki a vezetői jogosítványok, esetleg a társasági részesedés átruházásában, hanem a generációváltás megtervezése és végrehajtása során számos olyan körülményre is figyelemmel kell lenni, amelynek elhanyagolása később káros, akár a céget megsemmisítő következményekkel járhat.

Nyugat-Európában elterjedtek a családi alkotmányok, amelyek nem csupán a vállalkozás működtetésével kapcsolatos családi elvárásokat rögzítik, hanem az időről időre aktuálissá váló generációváltást, annak eljárásrendjét is átfogóan szabályozzák. A családi alkotmány a szakirodalomban elfogadott egyik megközelítés szerint a család közös értékrendjét és jövőképét, valamint az elérendő közös célokat és a követendő elveket egységesen rögzítő dokumentum.

A nyugat-európai családi vállalkozások egy része ilyen családi alkotmány alapján működik, de az sem ritka, hogy a családi alkotmány egymással szerves egységet alkotó jogi dokumentumokban ölt testet, és olyan elemekből tevődik össze, mint társasági vagy szindikátusi szerződések, vagyonjogi megállapodások, végrendeletek és hasonlók.

Összességében elmondható, hogy azok a vállalkozások tudnak sikeresen megbirkózni a generációváltáshoz hasonló nehéz élethelyzetekkel, amelyeknél a családi alkotmány valamelyik formája kimutatható és tényleges tekintélyt élvez, hovatovább jogi kötőerővel bír.

Az egyik ismert, nemzetközi ruhaipari cég családi alkotmánya követendő példaként szolgálhat akár kisebb vállalkozásoknak is. A szóban forgó vállalatnak írásba foglalt, csaknem évszázados családi alkotmánya van, amelyet minden egyes családtagnak, aki részesedést szerez a vállalkozásban, el kell fogadnia. Ezt a kötelezettséget a társaság létesítő okirata is tartalmazza, vagyis az, aki az elfogadó nyilatkozat megtételére nem hajlandó, nem is válhat tagjává a cégnek.

A családi alkotmány a generációváltás során követendő elveket is rögzíti. A cég mindenkori vezetője egy bizonyos életkor (esetükben az ötvenötödik életév) betöltésekor köteles visszavonulni. Ez nem csupán a vezetői jogosítványok átadásának kötelezettségét jelenti, hanem azt is, hogy társasági részesedésének meghatározott hányadát el kell idegenítenie.

A cél az, hogy az eddigi vezető ne rendelkezzen többségi befolyással a társaság legfőbb szervének határozathozatalára, és csupán olyan mértékű üzletrésze maradjon, amely megfelelő osztalékjövedelmet biztosít neki.

Az elidegenítési kötelezettség alá eső üzletrészhányadot a vállalat új vezetője szerzi meg piaci alapon, a cégértékre figyelemmel kalkulált ellenérték fejében. Ha az utód pillanatnyi anyagi teljesítőképességét ez meghaladja, akkor a hiányzó pénzeszközt a társaság vagy annak tagjai hitelezik meg szigorú visszafizetési kötelezettséggel.

A visszavonult vezető természetesen továbbra sem távolodik el teljes mértékben a társaságtól. Legfőbb feladata a családi alapítvány irányítása, a helyi ügyek és a jótékonysági tevékenység szervezése lesz a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Emellett mindenkor rendelkezésre kell állnia, ha a vállalatot vezető fiatalabb generáció tanácsra szorul.

Nincs megengedve a kérés nélküli beavatkozás, csupán akkor nyilváníthat véleményt, ha erre kifejezetten felkérik, és akkor is kizárólag tanácsot adhat, amely nem kötelező erejű. A körvonalakban vázolt rendszer évtizedek óta zökkenőmentesen, generációs konfliktusok nélkül működik, és nem csupán a vállalat irányításában, hanem a munkavállalók körében is érezteti hatását, hiszen nemritkán apa és fia áll egyidejűleg a cég alkalmazásában.

A fórumról

Friss hírek

Beszámoló az áprilisi KH Klubról

Az áprilisi KH Klubot – mely a jövőálló családokról és a generáciváltásra történő biztonságos felkészülésről szólt - Ékes Ákos Boross Dávid hasonlatával nyitotta, miszerint: „a generációváltás egy váltófutás, melynek során az átvevő fél is felgyorsul az átadó tempójára, egy darabig együtt futnak és csak utána engedik el egymást”.

Egyesületünket 9 család képviselte az eseményen. Az ott készült képekhez kattints ide!

Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2019. Május 03., Péntek

Beszámoló az áprilisi FBNH klubról

20 családból 40 egyesületi tagunk vett részt az áprilisi klubon a Marriott Hotel Buda termében. A képekhez klikkelj ide! "Családi történetek" sorozatunk keretében ezen az estén Lányi Szabolccsal beszélgettünk, aki elmesélte nekünk az édesapja által alapított cégük, az UTIBER történetét és azt, hogy milyen "megoldhatatlan" kihívásokkal szembesültek a családfő (és tulajdonos cégvezető) elvesztésekor. A klub második felében pedig a Schiller Család mutatkozott be. Nem mindennapi módon az unoka (Márk) faggatta a nagyszülőket élőben, édesapját pedig videófelvételeken. 

A képekhez klikkelj ide.

Deák Brigi beszámolója az FBN-I NxG Retreat-ről itt található.

A Schiller Család bemutatkozását ide kattintva tudod megtekinteni.

Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2019. Április 30., Kedd

Az Alpha-Vet logisztikai központjában jártunk

Április 10-én – Dr. Móré Attila jóvoltából – gyárlátogatáson vehettünk részt az Alpha-Vet Hoffher Albert utcai logisztikai központjában. 10 egyesületi család (18 fővel) tisztelt meg bennünket jelenlétével. Szeretném megosztani Attila néhány gondolatát azokkal is, akik a nagy forgalom miatt végül nem értek oda.

A rendezvényen készült képekhez klikkelj ide!

Attila előadását ide kattintva tudod letölteni!

Írta: Csidei KrisztinaDátum: 2019. Április 30., Kedd